இரங்கல் செய்தி

Friday, December 09, 2011 Anisha Yunus 3 Commentsதினமலரை புறக்கணிக்க ஒரு முகபுத்தக பக்கம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளேன். இன்ஷா அல்லாஹ் அனைவரும் அதை உபயோகித்து நம் எதிர்ப்பை காட்டுவோம். ஜஸாகுமுல்லாஹு க்ஹைர்.

 பக்கம் -- http://on.fb.me/vnmTFP

வஸ்ஸலாம்/


.

3 comments:

உங்கள் கருத்துக்கள்...