உண்மை நிலவரம்.

Thursday, August 26, 2010 Anisha Yunus 4 Comments

விக்கிலீக்ஸ் வெளியிட்டிருக்கும் ரகசிய ஆவணங்களிலிருந்து ஓர் படம். Self Explainable. ஆஃப்கானிலும் பாகிஸ்தானிலும் நடந்து கொண்டிருக்கும் உண்மை நிலவரம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்..

4 comments:

உங்கள் கருத்துக்கள்...