நெருப்பு (கவிதைப் பகிர்வு)

Friday, September 27, 2013 Anisha Yunus 1 Comments


அழகானது..
ஆபத்தானது..
ஆதிக்க சக்தி கொண்டது.

தீண்டுபவரையும்,
தூண்டுபவரையும்,
அணைப்பவரையும்,
ஆட்கொள்பவரையும்,
தயவின்றி,
தடையின்றி,
சுட்டெரிக்க வல்லது.

பிரகாசத்தையும்,
விகாரத்தையும்,
படைக்க வல்லது.

உபயோகிக்கப்படுவது;
வெறுக்கப்படுவது.

ஆராதிக்கப் படுவது;
அன்னியப்படுத்தப்படுவது.

எங்கெங்கிலும்
வெளிச்சத்தையும்
வெப்பத்தையும்
நீக்கமற நிலைத்திட்டாலும்,

உள்ளிலும்
வெளியிலும்
வெறுமையின் சுவடோடே
வசிப்பது.

: Deepதீ


# படித்ததில் பிடித்தது 

1 comment:

உங்கள் கருத்துக்கள்...